Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.ulgaz.pl zwany dalej SKLEPEM prowadzony jest przez Urszula Ciszek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU ULGAZ siedzibą w Poznaniu przy ul.Winogrady 78
  NIP: 972-07-80-574
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU, poczty elektronicznej na adres: biuro@ulgaz.pl oraz pod numerem telefonu (0048) 061 852 62 63
 2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest do chwili otrzymania przez PHU ULGAZ Urszula Ciszek zapłaty za zamówienie.
 3. Anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili jego wysłania do Kupującego.
 4. Cena podana przy oferowanym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez Mikas Instalacje S.C Michał Owczarek, Jacek Kasperkowiak obejmują należny podatek od towarów i usług (podatek VAT).
 6. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapłaty za towar (w przypadku wyboru płatności przelewem) lub w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze lub płatności za pobraniem).
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wszystkie towary oferowane przez PHU Ulgaz są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Płatność

Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • przelew na rachunek bankowy PHU Ulgaz
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • płatność za pobraniem (płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru).

Dostawa

 1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący z zastrzeżeniem ust. 13.
 3. Przed odbiorem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i w razie zastrzeżeń zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem firmy PHU Ulgaz

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, który złożył zamówienie może od niego odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania zamówionego towaru (wzór oświadczenia do pobrania).

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie PHU Ulgaz pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ulgaz.pl

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Kupujących oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji zamówień.
 2. Administratorem danych osobowych jest PHU Ulgaz
 3. Kupujący oraz osoby które zarejestrowały konto w sklepie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z PHU Ulgaz w związku z obsługą reklamacji towaru ma on możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2020 r.

Koszt przesyłek krajowych:

Rodzaj przesyłki

Przesyłka inpost 12,00 PLN
Przesyłka do 5kg 25 PLN
Przesyłka do 20kg 25 PLN
Przesyłka do 31,5kg 25 PLN
Zwrot przesyłki niedoręczonej 25 PLN

Dodatkowe usługi

Ubezpieczenie do 500 PLN gratis
Ubezpieczenie do 50 000 PLN 4 PLN

Kontakt

mail biuro@ulgaz.pl

Tel. 61 852 62 63